Skattelistene er på vei

Det er igjen tid for å smugsjekke lønna til naboen, sjefen og slekta. Nå kommer skattelistene.

Foto: iStockPhoto / HegnarOnline
Personlig økonomi

Det som for noen er utidig snoking i de mest private forhold, er for andre en demokratisk rett til å kontrollere at myndighetene ikke forskjellsbehandler innbyggerne og at skattesystemet fungerer etter hensikten. Det som uansett er helt klart er at når skattelistene offentliggjøres onsdag, er det like omstridte i år som tidligere.Fremskrittspartiet er den iherdigste pådriveren for å forby den årlige publiseringen av skatteopplysningene, men står foreløpig mutters alene i Stortinget om en slik absolutt holdning.- Vi mener offentliggjøringen av skattelistene er i strid med personvernet, og har flere ganger fremmet forslag om å stanse offentliggjøringen. Så lenge de rødgrønne har flertall i Stortinget ser det ikke til at vi kommer noen vei, sier Frp-leder Siv Jensen til NTB.- Vi ser på skatteforhold som et forhold mellom en enkeltperson og myndighetene, og ser ingen grunn til at den informasjonen skal offentliggjøres til allmenn grafsing. Man får heller ikke nødvendigvis det fullstendige bildet av det som legges ut, sier Jensen.Du finner skattelisten her (2008-tallene blir erstattet av 2009-tallene når tallene slippes i natt.)

Nyheter
Personlig økonomi