Borgarting lagmannsrett har enstemmig frifunnet Botez-familien for ethvert ansvar i forbindelse med Christen Sveaas' havarerte kjøp av bronseskulpturen Miss Pogany sommeren 2007. Sveaas må i stedet ut med 7,9 millioner i saksomkostninger til motparten, skriver Aftenposten.no.Sveaas ble i Oslo tingrett i juli i fjor tilkjent 9,8 millioner kroner i erstatning fra deler av familie, men står nå ribbet tilbake.- Vi er svært skuffet og overrasket over utfallet, og vurderer nå anke til Høyesterett. Det er for tidlig å si noe om hvilken avgjørelse vi tar, sier Sveaas' advokat Carsten Riekeles til avisen.