Hovedindeksen på Oslo Børs skyter videre opp og er nå inne i en sterkt stigende trend, som gir rom for solid oppgang før året er omme.Den omvendte hode-skulder formasjonen, som vi har vist til tidligere, ga et kraftig kjøpssignal ved brudd på halslinjen i overkant av 380-nivået i begynnelsen av oktober. Det åpnet da for videre oppgang mot 440.Det er fremdeles "kursmålet" i denne syklusen, noe som betyr at hovedindeksen kan stige ytterligere rundt 10 prosent før det potensialet er tatt ut.Det betyr også at eventuelle korreksjoner underveis kan benyttes til å vekte seg opp eller kjøpe seg inn.
Og korreksjoner vil komme. Det er ikke så lett å se akkurat når de kommer, men det er for første gang på en god stund nå satt en liten topp under den foregående i RSI-chartet.Det er et lite varsko om at den kan komme rett rundt hjørnet og at 392 - 397 da kan være innen rekkevidde. I verste fall kan den sende hovedindeksen ned igjen til den tekniske støtten på 380-nivået. Den 9 måneder lange sidelengs bevegelsen har også bidratt til å sette en bunn som antyder en ny stigende hovedtrend med litt lavere stigningstakt enn i 2009. Stigningstakten er likevel stor nok til at ny all-time high er innen rekkevidde i løpet av det kommende året.Ny all-time high er faktisk innen rekkevidde på nyåret dersom hovedindeksen stiger rett opp, slik den for eksempel gjorde våren 2008. Nå er det ikke så ofte det skjer, men det er altså teknisk sett mulig.Sammen med bunnformasjonen i hovedchartet er det også satt en markert bunn i RSI-chartet. Den ligger også over den fra høsten 2008. Den antyder også en langsiktig positiv undertone som støtter den stigende hovedtrenden i hovedchartet.Det betyr også at om den stigende hovedtrenden får utvikle seg videre, uten at den blir brutt, gir rom for videre oppgang mot 600 i løpet av 2011. Det vil i så fall garantert ikke skje uten korreksjoner.Selv om det i øyeblikket, og på kort sikt, er god teknisk støtte på 380-nivået er det også rom for fall tilbake til bunnlinjen og 200-dagers glidende gjennomsnitt også, på rundt 375.Men skulle det skje tyder det meste nå på at det vil være forbigående.