I fjor omkom 37 personer på veiene i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Elleve av dem, nesten én av tre, var 70 år eller eldre, skriver Bergens Tidende.- De ser dårligere, hører dårligere og flytter seg ikke like fort. Og de tåler mindre. Det kan være vanskelig å finne ut om eldre har lov til å kjøre eller ikke. Kontrollen er ikke god nok. Det er et problem, sier Hans Olav Hellesøe i Statens vegvesen.Siden 2005 har Statens vegvesen undersøkt hver eneste dødsulykke på norske veier. Hellesøe leder gruppen som gransker ulykkene på Vestlandet. Denne uken ble analysen av fjorårets ulykker fullført. Rapporten som Bergens Tidende har fått tilgang til, foreslår strengere kontroll av eldre trafikanter.Rapporten viser til at eldre personer har begrensninger i syn, hørsel og motorikk som «ikke er forenlig med dagens trafikkmiljø». Statens vegvesen mener derfor at helseattesten bør utstedes «av spesielle førerkortleger».- Det er uheldig at legene som fornyer førerkort, er de samme fastlegene folk har gått til hele livet, sier Hellesøe.Ifølge beregninger fra Transportøkonomisk institutt, er menn fra 75 år og oppover sjåførene med nest høyest risiko for å omkomme i trafikken. Bare menn mellom 18 og 20 har større risiko. (©NTB)