- Dette skader sparekundene

Storebrand og DnB NOR er blant flere som stanser salget av pensjonssparing i IPS. - Klassisk eksempel på hvordan lite forutsigbare rammebetingelser skader kundene, mener Storebrand.

Foto: Scanpix
Personlig økonomi

Storebrand, DnB NOR, Gjensidige og Danica Pensjon stopper salget av IPS (individuell pensjonssparing med skattefordel), skriver DN, og viser til regjeringens nye forslag til endret skatt for pensjonister.- Historien om IPS er et klassisk eksempel på hvordan lite forutsigbare rammebetingelser skader kundene, skriver adm. dir. Leiv Aa. Løddesøl i Storebrand Livsforsikring i en kronikk i avisen.Regjeringen skrev i sitt forslag at maksimalt sparebeløp du kan få fradrag for ble satt til 15.000 kroner årlig, mens opposisjonen foreslo 40.000 kroner. Skattefradraget ble satt til 28 prosent, mens løpende ytelser skal beskattes som pensjon.Nordea fortsetterSkattefradraget på 28 prosent møtes dermed av en skatteprosent på 40 prosent eller mer ved uttak, og da blir det - som avisen skriver - vanskelig å få spart opp til en god pensjonsinntekt.Nordea fortsetter imidlertid salget, og adm. dir. Jørund Vandvik i Nordea Liv karakteriserer produktet som "godt".- Gitt at produktet er korrekt priset fra selskapets side, er det bedre skattemessig sett en alternative spareformer som aksje- og rentefond, sier han til DN.

Nyheter
Personlig økonomi