Tre ferske favoritter fra Hogne Tyssøy

Holberg Fondene fortsetter jakten på vinneraksjer. Her er tre aksjer Hogne Tyssøy plukket opp i november.

Terje Mjøs, konsernsjef i det nye EDB ErgoGroup. Foto: Finansavisen
Personlig økonomi

Holberg Norge har slitt med å holde følge med markedet gjennom hele året, og det gjentok seg i november, går det frem av forvalterens rapport for november.Spiller med åpne kortMens referanseindeksen fondsindeksen falt 1,6 prosent, gikk forvalterens Norge-fond tilbake 2,4 prosent. Så langt i 2010 er fondet ned 1,5 prosent, mens markedet er opp 9,7 prosent.Men Holberg Fondene, som legger vekt på å holde en åpen profil, har aldri lagt skjul på at utelatelsen av Yara fra porteføljen har vært en av årets bommerter. I tillegg har REC - en aksje forvalteren uttrykte ståltro på i vår - påført porteføljen et solid tap.I november-rapporten forteller Norge-forvalterne Hogne Tyssøy og Jann Molnes om tre aksjer de kjøpte i måneden som gikk.EDB ErgoGroupSelskapet ble til etter en fusjon mellom tidligere EDB ASA og Ergogroup .- Selskapet er godt posisjonert i bank og finans, offentlig sektor og SMB. Kritisk for selskapet fremover vil bli å klare å nå sine mål om synergieffekter og kostnadsreduksjon. Klarer de dette virker selskapet attraktivt priset, skriver forvalterne.Sea-Hawk Navigation- Unotert selskap som tilbyr radarsensorer- og systemer med unik teknologi som gir ytelser langt over internasjonalt gjeldende kvalifikasjoner. Selskapet gjennomgikk i november en finansiell restrukturering, der det ble gjennomført en emisjon som vi deltok i.- I forbindelse med emisjonen har selskapet fått en bred institusjonell eiersits. Vi synes selskapet har et unikt konsept, men understreker at det er risiko knyttet til industrialisering og kommersialisering av produktene, heter det i rapporten.Agrinos- Selskap etablert med unik kompetanse og teknologi innenfor vekst økende produkter i gjødselsmarkedet. Basert på biodynamiske og dermed miljøvennlige prinsipper kan selskapet være et av flere initiativ til å bedre produktiviteten i globalt landbruk betydelig.- Spennende selskap med god ledelse, og kompetent styre som vi har forventninger til. Produktene er klare for lansering i mange markeder og det gjør dette til en krevende reise, men ditto spennende for oss som får være med, skriver Tyssøy og Molnes.

Nyheter
Børs