En undersøkelse TNS Gallup har gjort for Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) viser at 3,1 prosent av den voksne befolkningen svarer at de i løpet av de siste to årene er blitt utsatt for at noen andre har brukt deres identitet til å begå straffbare handlinger, skriver Dagsavisen.ID-tyveri er i dag ikke lagt inn som egen kode i politiets straffesaksregister. Undersøkelsen utgjør derfor det som finnes av helhetlige tilgjengelige tall her i landet. Hvis saken ikke er alvorlig nok blir ikke sakene prioritert av politiet.- Dette er saker vi må henlegge av kapasitetshensyn. Er det grove tilfeller vil de bli etterforsket. Ikke ellers, sier politistasjonssjef Bjørn Hansen til Dagsavisen.Han beskriver situasjonen for ofrene slik:- Mange føler ubehaget vet at de plutselig har en usynlig fiende. En fiende de må slåss mot, men som de ikke aner hvem er. Det å vite at noen opererer i ditt navn, og å motta regninger på ting du selv ikke har bestilt er naturlig nok svært ubehagelig, sier Hansen.Sikkerhetseksperter er bekymret over utviklingen og maner til raske tiltak for å hindre kriminalitet i å bre om seg. Erfaringer fra USA viser at salg av ID-opplysninger kan være stor butikk, og omsetning av personopplysninger utgjør en viktig del av identitetstyvenes virksomhet. (©NTB)