Skagen-kundene tjente, resten tapte

Aksjefondene våre ble 350 millioner kroner mindre verdt i januar. Men enkelte ble skånet for nedturen.

Porteføljeforvalter, Skagen Kon-Tiki, Kristoffer Stensrud. Foto: Iván Kverme Finansavisen
Personlig økonomi

Januar-tallene fra Verdipapirfondenes Forening viste i går at norske personkunder fikk et verdifall på nesten 350 millioner kroner i årets første måned.Vi vil nå se på hvordan dette fordelte seg mellom de største forvalterne.Her hadde norske personkunder mest i aksjefond per 31/1:Skagen: 26,803 milliarder kronerDnB NOR: 23,033 milliarder kronerOdin: 18,803 milliarder kronerStorebrand: 9,787 milliarder kroner Nordea: 9,365 milliarder kroner Holberg: 6,371 milliarder kronerEndring i beholdningenSammenligner vi med forvaltningskapitalen ved utgangen av desember, steg denne mest i Nordea - i relative termer. Oppgangen var på 174 millioner kroner, eller 1,9 prosent, til 9,365 milliarder kroner.For Skagen og Storebrand steg forvaltningskapitalen 0,6 prosent, til hhv. 26,803 og 9,787 milliarder kroner.De øvrige måtte se et fall i forvaltningskapitalen, om enn marginalt i Holberg. For Odin var nedgangen heller ikke stor - 0,2 prosent til 18,802 milliarder kroner. DnB NOR gikk ned 1,2 prosent til 23,033 milliarder kroner.Justert for tegningen/innløsningen Men hvor mye forvalternes kunder fikk i verdifall/-stigning på aksjefond i januar, finner vi ikke før vi tar hensyn til netto tegning/innløsning i måneden.Totalt sett tegnet norske personkunder seg for netto 346 millioner kroner i januar.Nordea kan vise til en nettotegning på 232 millioner, mens Skagen og Storebrand kunne bokføre hhv. 107 og 98 millioner kroner. Holberg-kundene tegnet seg for marginale 12 millioner kroner netto.I DnB NOR og Odin ble det innløst for hhv. 95 og 21 millioner kroner netto.Slik fordeler det segNetto tegning/innløsning må trekkes fra/legges til beholdningsendringen for å finne verdifallet/-stigningen.Norske personkunders "tap/gevinst" i aksjefond i januar:Skagen: 51 millioner kroner (158 - 107)Odin: -14 millioner kroner (-35 + 21) Holberg: - 15 millioner kroner (-3 - 12)Storebrand: - 40 millioner kroner (58 - 98)Nordea: - 58 millioner kroner (174 - 232)DnB NOR: -178 millioner kroner (-273 + 95)

Nyheter
Personlig økonomi