64 prosent av den samlede befolkningen vet ikke hva som blir deres pensjonsutbetaling. Verst står det til blant kvinnene, hele 70 prosent av norske kvinner vet ikke hva de økonomisk får å rutte med når de når pensjonsalderen, viser en undersøkelse gjort av YouGov på oppdrag fra Buypass, leverandør av elektronisk ID til offentlige tjenester.Likestillingsombud Sunniva Ørstavik mener kvinner bør sette seg inn i pensjonsrettighetene sine.Ikke overraskende er det i de yngste aldersgruppene uvitenheten er størst. 80 prosent av dem i aldersgruppen 18 til 34 år har ingen kunnskap om sin framtidige pensjon.Til tross for massive informasjonskampanjer i forbindelse med innføringen av pensjonsreformen ved nyttår, er det kanskje mer overraskende at det også i aldersgruppen 55 pluss er stor uvitenhet om framtidig pensjon. Nesten 40 prosent i denne gruppen vet ikke hva pensjonsutbetalingene blir.Selv om pensjonskunnskapen er dårlig, mener nesten halvparten av de 1.000 spurte i undersøkelsen at det er viktig eller svært viktig å ha oversikt over sin egen pensjon. Men 62 prosent av de spurte mener det gis for dårlig informasjon om pensjon.Et flertall av dem i undersøkelsen som har skaffet seg oversikt over egen pensjon har funnet informasjonen på nettet via Nav, Min Pensjon, Norsk Pensjon eller lignende. (©NTB)