Boliglånsundersøkelsen høsten 2010 viser at det har vært nedgang i lån med høy belåningsgrad. Undersøkelsen omfattet de 30 største bankene, som stod for om lag 85 prosent av totale boliglån i Norge, melder Finanstilsynet.- Boliglånsundersøkelsen viser at det har vært nedgang i lån med høy belåningsgrad, særlig for yngre boligkjøpere. Omfanget av tilleggssikkerhet har også økt noe. Andelen lån med høy belåningsgrad er imidlertid fortsatt høy, sier finanstilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo, som peker på at 34 prosent av lånene til kjøp av bolig gikk utover 90 prosent av boligverdien.- Retningslinjene for god utlånspraksis for boliglån vil bli fulgt opp ved aktivt tilsyn og, om nødvendig, med strengere reguleringer, sier Skogstad Aamo.
21 prosent av lånene både til kjøp og refinansiering gikk utover 90 prosent av boligverdien, som er Finanstilsynets anbefalte øvre ramme for boliglån. Dette er 8 prosentpoeng lavere enn i tilsvarende undersøkelse høsten 2008. Lån utover 100 prosent av boligens verdi utgjorde 9 prosent av porteføljen, 4 prosentpoeng lavere enn i 2008.For lån til kjøp av bolig gitt til låntakere under 35 år hadde 45 prosent av lånene en belåningsgrad utover 90 prosent, en nedgang på 14 prosentpoeng sammenlignet med 2008.Fastrentelånene utgjorde 3 prosent av samtlige lån som inngikk i undersøkelsen.