Nordmenns optimisme har steget ytterligere i løpet av vinteren og er nå på sitt høyeste nivå siden 2007. Det viser Forventningsbarometeret som er gjennomført av TNS Gallup på oppdrag fra Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).- Folk flest har sterk tro på norsk økonomi, noe som også gir privatøkonomisk trygghet, sier administrerende direktør Arne Hyttnes i FNO i en melding.Utsikter til økte lånerenter til tross; norske husholdninger føler seg trygge på egen økonomi, viser det siste forventningsbarometeret, en landsrepresentativ, kvartalsvis spørreundersøkelse blant husholdningene om egen og landets økonomi.Svarene denne gangen skiller seg ut fra de siste målingene ved at tilliten til landets økonomi er på full fart opp, mens troen på egen økonomi holder seg stabilt høy.- Det er åpenbart at husholdningene setter sin lit til at norsk økonomi vil klare seg godt, selv om situasjonen og utsiktene internasjonalt fortsatt er usikre. Her hjemme er arbeidsledigheten fallende og boligprisen økende. Dette skaper en trygghet som for mange veier opp for forventet økt lånerente, påpeker Hyttnes i meldingen.I denne målingen har de yngste, mellom 15 og 29 år, blitt mer optimistiske til den økonomiske fremtiden, og er den aldersgruppen som har størst tillit til landets økonomi.- Dette er egentlig litt overraskende gitt at prisene i boligmarkedet er høye, og at det i og med de nye retningslinjene fra Finanstilsynet har blitt vanskeligere å få fullfinansiert boligkjøpet, sier Hyttnes.