Forsøket på å bryte opp gjennom 445 - 447-nivået kom på så lavt volum at det ikke ble nok substans i oppgangen til å bryte tilstrekkelig gjennom den tekniske motstanden.Det er også verdt å merke seg at stigningstakten har falt jevnt og trutt de siste ukene. Den negative utviklingen i RSI-chartet, med lavere topper og en negativ overtone, har signalisert avtagende stigningstakt på mellomlang sikt.Nå brytes også den justerte stigende trendlinjen i bunnen i RSI-chartet. Det skjedde også med den .Den gangen markerte det at fallet nesten var over, men etter å ha dukket ned til 417 steg hovedindeksen til 448. Utviklingen nå tilsier at 423 er innen rekkevidde, men det er litt for tidlig å si noe om den videre utviklingen. Teknisk sett ser det litt mørkere ut nå enn i januar og RSI faller nå under bunnen fra nettopp januar.Brudd ned gjennom 45-dagers glidende gjennomsnitt i forrige uke var et nytt teknisk svakhetstegn. Brudd på den lille tekniske støtten på 437-nivået likeså.Det betyr at de 423 og 417 kan bli testet i nærmeste fremtid, kanskje allerede kommende uke. Holder ikke 423-nivået betyr det i så fall at også at 417-nivået og 200-dagers glidende gjennomsnitt skal testes før nedturen eventuelt er over for denne gangen.Kommende uken kan bli både spennende og nervepirrende.