Det blir stadig billigere å ta rutefly til oversjøiske reisemål. På bare 12 måneder har gjennomsnittsprisene fra Oslo til de mest populære oversjøiske storbyene falt med mer enn 11 prosent.Konkurransesituasjonen gjør at SAS lar være med å øke brennstofftillegget på de interkontinentale flybillettene, og det er med på å holde prisene nede. Det viser den ferskeste utgaven av Norsk Flyprisindeks fra Travelmarket, som gjelder avreise i uke 14, det vil si 4-10. april 2011.I avreiseuke 14/2010 var gjennomsnittsprisen på 5.774 kroner, og i nøyaktig samme avreiseuke i 2011 er den på 5.113 kroner. Hvis utviklingen fortsetter vil markedet snart nå samme nivå som høsten 2009. Da var denne gjennomsnittsprisen i prisindeksen på 4.710 kroner for en tur-retur.Det er særlig fly til destinasjoner som New York, Mexico City og Sydney som har et spesielt lavt prisnivå i de kommende måneder, sammenlignet med i fjor.Prisfallet har vært mest markant fra Oslo. Fra Bergen og Trondheim gikk billettprisene i gjennomsnitt ned med henholdsvis 5,2 og 3,3 prosent til de ti oversjøiske destinasjonene i Norsk Flyprisindeks, som er Bangkok, Beijing, Dubai, Johannesburg, Los Angeles, Mexico City, New York, Rio de Janeiro, Sydney og Tokyo.