- Vil bli Trondheims svar på Skagen

- Vi vil time markedet, og gi andelseierne ekstra avkastning når det snur - både opp og ned, sier Forte-sjef Margrethe M. Eide til HegnarOnline. Nå vil hun ha et jafs av de over 500 milliardene.

Forte Fondsforvaltning teller - foreløpig - fem ansatte. Direktør Margrethe M. Eide nummer to fra høyre. Investeringssjef Jon Steinar Eide i midten.
Personlig økonomi
1. mars så en ny aktør dagens lys i det norske fondsmarkedet. Fra sin base i Trondheim skal Forte Fondsforvaltning forvalte fire fond - to aksjefond (Forte Norge og Forte Global), ett obligasjonsfond (Forte Obligasjon) og ett pengemarkedsfond (Forte Pengemarked).Målsetningen er å "skape høy, risikojustert avkastning gjennom en unik og gjennomarbeidet investeringsstil, samt å bidra til et mer mangfoldig finansmiljø i regionen".
- Vil time markedet - begge veier- ETF-er skal forsterke opp- og nedturer- Ny forvalter kommer snart- Vil bli Trondheims svar på SkagenArtikkelen fortsetter under bildet.Røffe markeder å debutere iGebyrer og minsteinnskudd
Den unike og gjennomarbeidede stilen - hva går den ut på?- Vi vil fokusere på fundamental, verdibasert analyse, hvor vi søker å finne rimelige aksjer, og kombinerer dette med teknisk analyse - som i større grad fanger opp konjunkturer og sykler, sier Forte-direktør Margrethe M. Eide til HegnarOnline.Men kombinere fundamental og teknisk analyse er det jo også andre som gjør?- Jo, men i den tekniske analysen ser vi på de børsnoterte bull- og bearfondene - ETF-ene (exchange traded funds, journ. anm), og bruker bevegelsene i disse for å finne muligheter til å time markedet - begge veier. Dermed utnytter vi bedre konjunkturer og sykler.- På denne måten søker vi å gi andelseierne ekstra avkastning når markedet snur opp eller ned, fortsetter Eide.Forte markedsfører seg som en aktiv forvalter. Altså skal merverdier for kundene hentes ved å plukke enkeltaksjer og rentepapirer i relativt frie mandater.- Vårt norske aksjefond skal følge Oslo Børs, så vi står ikke helt fritt. Men vi vil bruke ETF-ene ved siden av for å forsterke oppgangene og å redusere nedgangene. Det globale aksjefondet vårt vil bli en portefølje av andeler fra de beste fondene rundt om i verden, en såkalt fond-i-fond-løsning, sier Eide videre.Ifølge forvalterens nettsider per i dag er det én mann som skal stå for forvaltningen - investeringssjef Jon Steinar Eide, som for øvrig er gift med direktør Eide.Klarer én forvalter å holde fokus slik at alle fondene - to aksje- og to rentefond - klarer den høye, risikojusterte avkastningen dere søker?- Vi kommer til å ansette en renteforvalter rimelig snart, sier direktør Eide til HegnarOnline, men legger til at hennes mann er en svært erfaren forvalter med god "track record".- Vi er et team som understøtter forvalter, med erfarne folk fra finansbransjen, sier hun.Jon Steinar Eide har 25 års erfaring fra bransjen. Han startet opp i Storebrand, og jobbet i lengre tid i Storebrand Kapitalforvaltning. De siste 13 årene har han blant annet hatt ansvaret for forvaltningen av to av de største pensjonskassene i landet, deriblant Trondheims pensjonskasse.Ifølge nettsidene skal investeringssjef Eide ha slått referanseindeksene for både aksjer og renter i de fleste av disse årene.- Forvaltningen i pensjonskassene går på mye av det samme som i våre fond. Vi vet at vi har en forvalter som kan slå indeksene over tid, sier direktør Eide videre.Forte Fondsforvaltning eies av gründerne - og 3T-Produkter. Investeringssjef Eide har i tillegg investert egne midler i alle fondene.Forte stammer fra italiensk, og betyr sterk. Ligger det symbolikk i dette?- Ja. Vi har et ønske om å bli en sterk nasjonal aktør, med en stolt, lokal forankring. Vi blir det eneste verdipapirfondsselskapet nord for Dovre, og søker altså å fylle en geografisk nisje. Oslo har veldig mange forvaltere, Stavanger har Skagen og Bergen har Holberg.- Vi vil bli Trondheims svar på Skagen og Holberg. Per i dag forvaltes 514 milliarder kroner i fond i Norge, men ingenting fra Trondheim. Dette akter vi å gjøre noe med, forklarer direktør Eide overfor HegnarOnline.Så hvordan har starten vært?- Bra. De to første ukene har gitt oss en del nye kunder, for det meste lokale, både private og institusjonelle kunder. Vi føler at vi har blitt veldig positivt mottatt, særlig blant trøndere, sier Eide.Markedene har ikke vært de letteste å debutere i?- Nei. Det har vært volatilt. Vårt norske aksjefond er ned på linje med Oslo Børs, mens det globale aksjefondet ligger litt foran. Men her har vi ikke fått kjøpt inn alle andelene vi ønsker ennå. I vårt pengemarkedsfond har vi kommet veldig bra i gang med en miks av bankpapirer, sier Eide.Hvilke ambisjoner har dere?- Innen to år er målet 500 millioner kroner i forvaltningskapital. Når det gjelder kunder, mener vi å ha utviklet en god, teknisk løsning for å handle fond på nettet via bankID. Dette er måten vi kommer til å tilnærme oss privatmarkedet på.- Samtidig vil vi satse hardt på det profesjonelle markedet, som for eksempel pensjonskasser, fortsetter direktør Eide. Gebyrmessig har Forte lagt seg på 2,0 prosent forvaltningshonorar på aksjefondene, og 0,5 og 0,3 prosent i hhv. obligasjons- og pengemarkedsfondet.- Her skulle vi ligge ganske likt med de fleste, sier Eide til HegnarOnline.Minste engangsinnskudd er 5.000 kroner i aksjefondene, og det dobbelte i rentefondene.- Men inngår du spareavtale, er minste månedsbeløp 500 kroner i aksjefondene, og 1.000 kroner i rentefondene, avslutter direktør Margrethe M. Eide i Forte Fondsforvaltning overfor HegnarOnline.