Tallene for enebarn viser en tilsvarende forskjell. Hvis det kreftsyke barnet ikke har søsken, blir dødeligheten redusert med 20 prosent, skriver VG.Studien fra Kreftregisteret er basert på 6.280 barn som fikk kreftdiagnoser mellom 1974 og 2007. Barna er blitt fulgt fra de fikk diagnosen og inntil ti år fram i tid.Men spesialrådgiver Astrid Bismo i Kreftforeningen er ikke overrasket.- Vi vet at det i flere tilfeller kan være sammenheng mellom helse og sosiale forskjeller, sier hun.Bismo viser til at ressurssterke folk kan skaffe seg et bedre behandlingstilbud. Hun mener at tallene kan jevnes ut ved å sikre et godt offentlig helsetilbud med lik behandling for alle.Kreftprofessor Øyvind S. Bruland ved Universitetet i Oslo er imidlertid uenig i Bismos tolkning av studien. Han sier at behandlingstilbudet i Norge er likeverdig og godt.- Det jeg kan si rent medisinsk er at jeg synes dette høres rart ut. Alle barne- og ungdomskreftsentrene i Norge benytter samme protokoll og behandlingsstrategi, sier han. (©NTB)