For ett år siden lå bedriftene i Finnmark i det desiderte bunnsjiktet i bedriftenes egen vurdering av den generelle markedssituasjonen. Nå er det bare bedriftene i Rogaland og Oslo/Akershus som er mer optimistiske enn finnmarkingene.Den nye finnmarksoptimismen føyer seg inn i et mønster der bedrifter langs kysten med nærhet til oljeindustri og havbruk er de største optimistene, mens bedrifter i innlandsfylkene har en mer begrenset tro på at markedet bedrer seg.- Generelt viser undersøkelsen at konjunkturoptimismen er mindre enn forventet. Vi ser også at det er langt færre som omsetter en generell markedsoptimisme til konkrete investeringsplaner. Vi tolker dette slik at mange norske bedrifter nå vurderer å etablere seg i det nære utland som Baltikum, Polen og Øst-Europa, sier seniorøkonom Dag Aarnes til NTB.