Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) arbeider med å finne et nytt hjem til over 600 barn. 95 av disse har ventet lengre enn lovens frist på seks uker.Det fremgår av tall som TV 2 har innhentet fra ulike fosterhjemstjenester.Verst er situasjonen for de eldste barna. Mange fosterforeldre kvier seg for å ta imot ungdommer, og enkelte har ventet i over ett år på å få et fast sted å bo.Leder i fosterhjemstjenesten i Stavanger, Ingvild Utaaker, bekrefter at mangelen på fosterhjem er et stort problem. Bare i hennes område er det 71 barn som venter.- Dette er ikke en situasjon vi er fornøyde med. Noen av de ungdommene vi møter, burde nok absolutt ha vært plassert i fosterhjem på et mye tidligere tidspunkt, sier Utaaker.Hun sier at det store behovet skyldes en villet politikk om at barn og ungdom ikke skal bo på institusjon. Fosterhjemstjenestene makter ikke å følge opp den økende pågangen, og resultatet blir lang venting for barn i en allerede vanskelig situasjon.- De fosterforeldrene som tar kontakt med oss, ønsker seg de små barna. Mange tror at det er lettere, men virkeligheten er mye mer nyansert enn det, sier Utaaker. (©NTB)