Regjeringspartiene feiret med kake. Høyre og Fremskrittspartiet reagerte med bekymring for familienes valgfrihet da Stortinget mandag utvidet fedrekvoten med to uker.Stortinget vedtok også å utvide den totale stønadsperioden med én uke. Dermed er pappapermisjonen ved fødsel på 12 uker og den totale stønadsperioden 57 uker for dem som velger å ta ut 80 prosent lønn og 47 uker for dem som tar ut full lønn. Ved adopsjon er stønadsperioden henholdsvis 54 og 44 uker. Stortinget vedtok også at fedre i familier der mor mottar uførepensjon får rett til å ta ut foreldrepenger i 12 uker.- En god dag for landets pappaer, slo barne- og likestillingsminister Audun Lysbakken (SV) fast i debatten.Han mener at utvidelsen er nødvendig for at fedre skal ta ut sin del av permisjonen.- Vi kan bare se til Danmark som ikke har noen fedrekvote og der langt færre fedre tar ut permisjon ved fødsel. Jeg er overbevist om at med en ordning uten øremerket permisjon vil langt færre fedre være hjemme med ungene sine. Før pappapermisjonen kom i 1992 var det under 1.000 fedre som tok ut permisjon i forbindelse med fødsel. I dag er det rundt 40.000, sier Lysbakken til NTB.