På kort sikt er det rom for et lite løft på Oslo Børs, men det er ikke sikkert det blir mye mer enn det kommende uke. Det kan imidlertid bli testing av viktig teknisk motstand og nivåer. Brytes de vil det bekrefte den svakt positive undertonen og signalisere videre oppgang.Hovedindeksen har brutt tilbake gjennom 430-nivået og 200-dagers glidende gjennomsnitt. Med en liten oppgang mandag ryker også den tekniske motstanden på 435-nivået.I tillegg holder den positive undertonen i RSI-chartet, og med brudd opp gjennom 50-nivået kan det bli en morsom uke med økt stigningstakt på Oslo Børs.Det er imidlertid fremdeles et par mørke skyer på himmelen. Den fallende trendlinjen i hovedchartet og en tilsvarende i RSI-chartet. De kan bremse stigningstaken og forsinke et eventuelt minirally forbi 450 igjen.Så lenge den fallende trendlinjen i RSI-chartet fortsetter, uten at det kommer et brudd opp, vil det legge en demper på den videre utviklingen og da vil Hovedindeksen i beste fall fortsette sidelengs i område 430 og opp 3,5 prosent mot årets høyeste, på i overkant av 450.I verste fall kan det signalisere nytt fall til 420 og kanskje videre ned. Men faren for det er ikke stor kommende uke, som kan bli ganske morsom dersom 50-nivået i RSI-chartet blir brutt.