Nordmenn på reise må ta mer ansvar

Nordmenn som på reise i utlandet opptrer uansvarlig og utsetter seg for farer, må regne med å bli avkrevd betaling for redningsaksjoner. Dette synet har full tilslutning på Stortinget.

Personlig økonomi

I en innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen heter det at det er et gap mellom de forventninger som nordmenn har til hjelp i utlandet, og hvilke tjenester den norske staten, gjennom sine utestasjoner, kan tilby.- Nordmenn må få en mer realistisk oppfatning av hva slags hjelp de kan forvente av norske myndigheter, dersom de skulle få problemer. Det er de reisende selv som har det største ansvaret. Første bud for alle må være å tegne reiseforsikring. Her syndes det fortsatt mye, sier Høyres Peter Gitmark.Han er saksordfører for behandlingen av regjeringens stortingsmelding om bistand til nordmenn i utlandet.- Nordmenn reiser stadig mer, og det blir stadig flere eksotiske og potensielt utsatte reisemål. Utenrikstjenesten bruker i dag 200 årsverk på å hjelpe norske borgere i utlandet. Disse tjeneste kan ikke holde tritt med den enorme økningen i reising. Derfor understreker vi så sterkt prinsippene om personlig ansvar og hjelp til selvhjelp, sier Gitmark til NTB.

Nyheter
Politikk