Derfor går han all-in i aksjer

- Bortsett fra en liten buffer på bankkonto, sparer jeg 100 prosent i aksjer, sier VFF-direktør Lasse Ruud til HegnarOnline. Her forklarer han hvorfor.

Admistrerende direktør i Verdipapirfondenes forening, Lasse Ruud - Foto: Scanpix

Verdipapirfondenes Forening (VFF) la før helgen frem tegningsstatistikk for 1. halvår. Denne viste at det i perioden ble tegnet andeler i verdipapirfond for netto 38,9 milliarder kroner.Aksjefond fikk en tegning på netto 10,7 milliarder, mens det i rentefond ble nettotegnet for 26,1 milliarder kroner, hvorav 21,4 milliarder i obligasjonsfond.Norske personkunder tok ut nesten en halv milliard i juni, men nettotegnet likevel aksjefond for 3,7 milliarder kroner i 1. halvår. Norske personkunder har nå 162 milliarder kroner i fond, hvorav 103 milliarder i aksjefond.Les også: - Ikke se deg blind på dagens børsfallLes også: - Gjør som verdens beste investorLes også: Selge aksjefond nå? Eller kjøpe enda mer?Les også: - Fare for at risikoen i aksjefond er overvurdertSparer 100 prosent i aksjerEtter fremleggelsen tok HegnarOnline en prat med foreningens direktør Lasse Ruud.Hva sparer du i selv?- Jeg er som nordmenn flest i den situasjonen at jeg har innskuddspensjon. Denne er for seg selv, og her har jeg 100 prosent i aksjer. Videre har jeg mitt boliglån - som alle andre. Derfor sparer jeg også langsiktig i aksjer ved siden av.- Så lenge jeg har boliglån, må jeg velge en spareform som har høy nok risiko til at min forventede avkastning er høyere enn lånerenten. Bortsett fra en liten bankkontobuffer, har jeg 100 prosent aksjer på det jeg sparer, sier Ruud.Boliglånet vs. aksjefondet Avveningen blir ifølge VFF-direktøren mer hvor høyt boliglånet skal være i forhold til hvor mye jeg skal spare i aksjefond.- Dette fordi én krone mer i aksjefond blir én krone mindre i boliglån. Jeg har ingenting imellom. Bankinnskuddet er for likviditeten, og boliglånet er jo også i banken. Utover dette blir spørsmålet hvilken ryggrad jeg har til å spare i aksjefond som svinger ved siden av, fortsetter han.Og da sprer du gjerne sparingen geografisk, i mer enn norske aksjefond?- Jeg har mer norske aksjefond enn det en amerikaner burde ha - som er under én prosent. Grunnen til at jeg skal ha vesentlig mer på Oslo Børs enn verdensborgeren bør ha, er at jeg gjerne vil henge med på den norske velstandsutviklingen.- Altså: hvis norsk velstandsutvikling blir bedre enn i resten av verden, kan det være ålreit å være litt overinvestert i Norge. Da får du en del av det også som kapitaleier, sier Ruud videre.25-50 prosent på Oslo Børs VFF-direktøren understreker at midlene han har i aksjefond er "veldig langsiktige penger".- Hvis Norge på lang sikt skulle gjøre det dårligere enn resten av verden, har jeg diversifisert noe ved å ha med resten av verden. Så det er grunnen til at jeg ikke skal ligge under én prosent som verdensborgeren, men ligge noen titalls prosenter høyere enn det, fortsetter Ruud.Hvor stor andel bør en ha i norske aksjefond, kontra utenlandske?- Her er det ikke noe fasitsvar. Men ulike eksperter sier du skal ha i området 25-50 prosent på Oslo Børs. Innenfor det spennet ligger de fleste, avslutter VFF-direktøren overfor HegnarOnline.