Disse to fondene har falt 14 prosent

2011 har vært et vanskelig år på Oslo Børs. To norske aksjefond skiller seg negativt ut, etter å ha falt 14 prosent. En rekke fond er ned over 10 prosent.

Foto: iStockPhoto

2011 har vært et vanskelig år på Oslo Børs. Hovedindeksen har hittil i år (per slutt 18/7) falt 6,5 prosent, mens referanseindeksen fondsindeksen er ned med 8,6 prosent.Dette gjenspeiles i avkastningen for norske aksjefond, som hovedsaklig investerer på Oslo Børs.Les også: Fondet som har klart seg suverent bestEnkelte fond har kommet verre ut enn andre gjennom det hittil turbulente børsåret. Odin Norge og DnB NOR SMB, forvaltet av hhv. Nils Petter Hollekim og Thomas Vogt, er begge ned nærmere 14 prosent.Fondene som har falt mest (per 18/7)Odin Norge: -13,99 prosent DnB NOR SMB: -13,87 prosent Pareto Verdi: -11,82 prosent Holberg Norge: -11,80 prosent Omega Investment Fund: -11,67 prosent Pareto Aksje Norge: -11,10 prosent Pareto Aktiv: -10,95 prosentAvkastningen i enkelte fond er notert per 15/7, og inkluderer dermed ikke gårsdagens fall for hovedindeksen (og referanseindeksen fondsindeksen) på 1,5 prosent.Fondene som har falt mest (per 15/7)Landkreditt Norge: -12,06 prosent Alfred Berg Gambak: -11,45 prosent NB-Aksjefond: -10,56 prosent Terra Norge: -10,49 prosent Alfred Berg Aktiv: -10,34 prosent WarrenWicklund Norge: -10,29 prosent Atlas Norge: -10,10 prosentKilde: Oslo Børs