Fondet som har klart seg suverent best

2011 har vært et vanskelig år på Oslo Børs. Men ett norsk aksjefond har klart seg gjennom turbulensen mye bedre enn alle andre.

Foto: iStockPhoto

2011 har vært et vanskelig år på Oslo Børs. Hovedindeksen har hittil i år (per 15/7) falt 4,9 prosent, mens referanseindeksen fondsindeksen er ned med 7,1 prosent.Dette gjenspeiles i avkastningen for norske aksjefond, som hovedsaklig investerer på Oslo Børs.Etter drøyt halvgått løp i 2011 er Nordea Norge Verdi, forvaltet av Robert Næss, fondet som har klart seg best - med et verdifall på 1,34 prosent.Fondene som har klart seg best, 2011Nordea Norge Verdi: -1,34 prosent DnB NOR Norge Selektiv (III): -4,12 prosent XACT OBX: -4,38 prosent PLUSS Index (Fondsforvaltning): -4,61 prosent Carnegie Norge Indeks: -4,68 prosent Storebrand Aksje Innland: -4,69 prosent DnB NOR Norge (IV): -4,69 prosent Danske Invest Norge Aksj. Inst 1: -4,83 prosent Alfred Berg Indeks: -4,85 prosent Storebrand Verdi: -4,90 prosentDnB NOR Selektiv (I) og (II) er utelatt, da de er underfond av DnB NOR Selektiv (III). Det samme gjelder DnB NOR Norge (III), som er underfond av DnB NOR Norge (IV).Avkastningen for alle fondene er per 15/7.Kilde: Oslo Børs