Foreslår like skatteregler for frivillige

Frivillige som jobber på festivaler, skal ha enkle regler å forholde seg til, foreslår Høyres Olemic Thommessen.

Høyres Olemic Thommessen. Foto: Morten Holm / Scanpix .

Han foreslår en beløpsgrense før det blir skatteplikt på 4.000 kroner for alle som bidrar på ikke-kommersielle festivaler.Skatteetaten slår fast at festivalarrangører skal betale arbeidsgiveravgift for de frivillige. Det betyr i praksis at frivillige må skatte av gjenytelsene de får fra festivalene, som for eksempel festivalpass og mat.Reglene fra Skatteetaten blir konkretisert med unntak for små beløp, og skattefritak for mottakeren når summen av kontantytelse eller naturalytelse fra samme arbeidsgiver i løpet av et inntektsår er under grensen for innberetningsplikt, for tiden 1.000 kroner. Er festivalen en frivillig organisasjon, er beløpsgrensen 4.000 kroner. (©NTB)