Hovedindeksen snudde ned igjen etter å ha stanget mot den tekniske motstanden i underkant av 430-nivået og topplinjen i den fallende trenden. Det var et svakhetstegn og en bekreftelse på den fallende trenden.Bruddet ned gjennom 45-dagers glidende gjennomsnitt var enda et svakhetstegn.Faller indeksen videre gjennom den tekniske støtten på 415-nivået vil det utløse et nytt lite salgssignal. Da er det ikke sikkert at den tekniske støtten på 410-nivået holder. Da kan hovedindeksen fort falle videre til bunnen i den fallende trenden, og ned i området 400 - 390.Basert på utviklingen i RSI-chartet økte faren for det mot slutten av forrige uke. RSI falt tilbake under 50-nivået og den positive undertonen i RSI-chartet ble også brutt.Det tilsier at stigningstakten kan falle videre og da øker faren for at også hovedindeksen kan falle ned i området 400 - 390. I beste fall blir det bare testing av den tekniske støtten både på 415- og 410-nivået.
Det eneste positive, i den grad man kan kalle det positivt, var at omsetningen også falt. Aksjeomsetningen lå i snitt på knapt 3,4 milliarder kroner hver dag i forrige uke. Det er den laveste aksjeomsetningen i en ordinær uke, ikke bare hittil i år, men på flere år.Den gjennomsnittlige aksjeomsetningen hver dag i juli var under 3,8 milliarder kroner. Det er også rekordlavt, selv i en sommermåned, og ned nesten 19 prosent fra samme måned i fjor.Teknisk sett er imidlertid fallende kurser på fallende volum positivt, og det hadde følgelig vært mye verre om fallet hadde kommet på stigende volum.Vi legger ikke avgjørende vekt på det, men det er et bitte lite lyspunkt i en ellers dyster utvikling på Oslo Børs nå. Fall under 415 vil utløse signal om at 410-nivået skal testes. Brytes også 410-nivået vil det signalisere at hovedindeksen raskt kan falle videre ned i området 400 - 390.For å snu tendensen må RSI snu opp igjen og bryte den fallende trenlinjen. Hovedindeksen må bryte tilbake gjennom 420- og 430-nivået, og bryte topplinjen i den fallende trenden - på stigende volum.