Søndagens aksjetips

Starter uken med oppgang og brudd på et par viktige motstandsnivå, kan det bli en hyggelig uke på Oslo Børs.

Traderne Thomas McCauley, venstre, og Andrew Silverman på gulvet på New York Stock Exchange - Foto: AP

Omsetningen av aksjer lå i snitt på 3,5 milliarder kroner om dagen forrige uke. Det er 24 prosent lavere enn i juli i fjor og 46,6 prosent under dagssnittet så langt i år.Det er ikke tilstrekkelig til å løfte aksjemarkedet, og gjorde det da heller ikke.Hovedindeksen falt 0,94 prosent forrige uke og er ned 5,06 prosent siden årsskiftet.Ubalanse Det var også en ubalanse i utviklingen forrige uke. Dagene med oppgang kom på fallende volum mens dagene med fall kom på høyere volum. Det er et signal om fortsatt svak utvikling, men det kan snu fort igjen.Ved brudd på den tekniske motstanden på 420-nivået vil det signaliseres oppgang mot 430-nivået og topplinjen i den fallende trenden igjen. Men den må i så fall komme på stigende volum for at den skal være troverdig.Og fremdeles er det 430-nivået og 200-dagers glidende gjennomsnitt som blir syretesten. Disse må knuses på stigende volum for å signalisere videre oppgang og brudd på den fallende trenden.Stort chartTil tross for en svak uke er det fremdeles en ganske positiv undertone i RSI-chartet, men den er skjør.RSI ligger fremdeles i en fallende trend, som nå har vart siden årsskiftet. Faller RSI og stigningstakten i begynnelsen av kommende uke, kan den positive undertonen fort få seg en knekk.Det vil i så fall være nok en bekreftelse på den fallende trenden og da kan hovedindeksen falle tilbake mot 410-nivået igjen.Begynner imidlertid uken med oppgang, noe den positive undertonen gir rom for, og bryter opp gjennom 50-nivået, kan det bli en ganske hyggelig uke.For å signalisere videre oppgang de kommende ukene må det i tillegg følges opp med brudd på topplinjen i den fallende trenden i RSI-chartet.