Svak økning i antall arbeidsledige

Tall fra NAV viser at antallet helt ledige har, korrigert for sesongvariasjoner, økt med 600 personer i løpet av juli.

Foto: Scanpix

- Veksten i ledigheten skyldes at flere nye arbeidssøkere melder seg til NAV. Men samtidig har etterspørselen etter arbeidskraft holdt seg stabil denne måneden, sier Hans Kure, fungerende direktør for analyse i NAV.Antallet helt ledige har, korrigert for sesongvariasjoner, økt med 600 personer i løpet av juli, Arbeidsledigheten er nå på 2,8 prosent av arbeidsstyrken.Ved utgangen av juli var 72.600 personer var registrert som helt ledige hos NAV ved utgangen måneden. Dette er 5.600 færre enn i juli i fjor, og tilsvarer en nedgang på 7 prosent.Ledigheten i juli fortsatte imidlertid å stige blant yrkesgrupper med tilknytting til offentlig sektor. Økningen var høyest blant barne- og ungdomsarbeidere med 11 prosent. Denne yrkesgruppen har også det høyeste ledighetsnivået, med 4,5 prosent av arbeidsstyrken. Det er flere kvinner enn menn med tilknytning til offentlig sektor.