Valutalån og all-in i aksjer - tør du?

Klaffer alt, tredobler du pengene - og vel så det. Går alt galt, taper du 40 prosent. Utfallsrommet er stort når finansrådgiverne i Finansco lanserer sitt nye investeringscase. - Det er ikke her du setter alle sparepengene dine, sier partner Eirik Furuseth til HegnarOnline.

- Vi går ikke hardt ut hele tiden, men denne gangen trykker vi til litt.Ordene tilhører partner Eirik Furuseth i rådgivningselskapet Finansco, som nå går ut med et case mot sine mer risikovillige kunder.- Caset baserer seg kort sagt på en kombinasjon av at vi synes at kronen har fått veldig mye juling mot sveitserfranc (CHF), og at den norske børsen fremstår som et av de beste stedene i verden å investere i nå, fortsetter han.- Vi er også klare på at caset har to års horisont. Dette er kanskje sjeldent blant rådgivere på fond, men vi prøver her å skille oss litt ut, legger Furuseth til.Girer opp med valutalån Utgangspunktet er at kundene satser en større sum i egenkapital - for eksempel én million kroner. Denne investeringen gires opp med et valutalån - med pant i egenkapitalen.Med krav om en belåningsgrad på 67 prosent - altså at egenkapitalen minimum må dekke 50 prosent av lånet - kan kundene med en egenkapital på én million maksimalt låne to millioner kroner.I så fall vil en ha tre millioner kroner tilgjengelig for investeringer.Den anbefalte lånevalutaen er altså sveitserfranc (CHF). Tesen er altså at denne skal svekke seg kraftig mot norske kroner (NOK) de neste to årene. Casets utgangspunkt er CHF/NOK på 6,50.- Blant valutaanalytikerne, i for eksempel Nordea, DnB NOR og danske Sydbank, ser vi en veldig klar konsensus på at CHF skal falle fra dagens nivåer. Vi opplever at CHF har gått helt ut av proporsjoner høyt - ut fra et fundamentalt ståsted.- CHF står nå i 6,70 mot NOK. Det minner litt om da euroen (EUR) sto i 9,50 mot NOK i slutten av desember 2008, og vi anbefalte valutalån i EUR. Det vi ser i CHF, er også en veldig ubalanse, sier Furuseth.- Ekstremt sterke sveitserfranc Finansco-kundene som fulgte rådet om å ta gevinst da EUR/NOK sto i 7,80 i januar i fjor, tjente for øvrig svært gode penger.Les også: De er gratispengene tatt ut- Bytteforholdet mellom CHF og NOK har de siste 12 årene normalt ligget på 5,00-5,50, basert på daglige sluttkurser, og på 6,70 er CHF ekstremt sterk. Vårt veddemål er at den skal ned til 5,50 mot NOK. I takt med fallende CHF og sterkere NOK vil valutalånet minke.- I tillegg kommer rentedifferansen. I det å finansiere seg i fremmed valuta ligger implisitt en ganske klar rentegevinst. Denne tror vi blir større når renten i Norge stiger de neste to årene - og det er tvilsomt om Sveits følger på. Summen av kurs- og rentegevinster, sett i forhold til volatilitet, gir slik vi ser det en usedvanlig attraktiv risk/reward-vurdering i forhold til CHF, sier Furuseth.Partneren kjøper argumentet om at det er mindre relevant hvor CHF var for 10 år siden, da verden så annerledes ut. Videre har vi også rentepariteter, som sier at rentedifferanser utjevnes av valutasvingninger over tid.- Men også hvis vi ser over de siste fem årene, er vi helt ute i enden av skalaen. Den forrige rekordnoteringen på 6,76 ble satt midt i den verste finanskrisen. Forrige uke var CHF/NOK oppe i rett over 6,90.- Sveitsiske franc er i stor grad et risikobarometer, hvor en måler usikkerhet på samme måte som med gullprisen. Usikkerheten er nå litt i overkant høy. Vi har satt opp dette veddemålet for investorer som tror at ting vil normalisere seg igjen, sier Furuseth.All-in i norske aksjefond Egenkapitalen og valutalånet - for eksempel tre millioner - vil Finansco at kundene skal plassere i aktivt forvaltede norske aksjefond, som i all hovedsak gjør sine investeringer på Oslo Børs.- For utviklingen på Oslo Børs opererer vi med tre mulige scenarier de to neste årene: Et "base case", som vi anser som overveiende sannsynlig ut fra dagens prising. Et "low case", med et nesten flatt marked, og et "high case" som forutsetter en sterk utvikling i aksjemarkedene, sier Furuseth."Base case" forutsetter 20 prosent gjennomsnittlig årlig oppgang fra 410 - casets utgangspunkt for hovedindeksen. Det tilsvarer punktanslag på 492 og 590 i hhv. juni 2012 og juni 2013."Low case" tilsier 5 prosent oppgang i året, "high case" 35 prosent per år i snitt. Det tilsier i så fall en hovedindeks på 747 om to år.- Selv tror jeg imidlertid at det er større sjanse for at hovedindeksen er over 480 enn under 400 ved utgangen av 2011, sier Finansco-partneren.- Flat børs i seks år er sjeldent Han mener dagens utgangspunkt minner mye om hvor verden var i 2005.- Også da hadde en to år bak seg med stigende aksjemarkeder, og vi sto midt i en oppgangskonjunktur. Rentene var fortsatt lave, men på vei oppover, og inntjeningen i selskapene var sterkt økende. Oljeprisen var på vei oppover, og etterspørselen fra Kina og øvrige emerging markets var svært kraftig. Som i 2005 er råvareetterspørselen tiltagende.- I en oppgangskonjunktur er det ikke unormalt med 10-15 prosent korreksjon på børsen. Vi tror det er akkurat der vi står nå, og det innebærer normalt gode kjøpsmuligheter, forklarer partneren.Furuseth påpeker også at det er veldig sjelden - i et historisk perspektiv - at du finner 6-årsperioder hvor børsen ikke stiger.- For 3-4 år siden var hovedindeksen over 500. Å tro at vi nådde toppen på 450, og at vi om to år er lavere enn det, vil vi i så fall innebære at norsk børsnotert næringsliv - i 2013 - ikke er mer verdt enn seks år tidligere.- Det oppfatter vi som svært lite trolig, sier han.- Børsen prises på resesjonsnivå Finansco-partneren peker videre på at vi i årene 2004-07 hadde seks korrigeringer på 5-20 prosent på Oslo Børs.- Nå har vi nettopp hatt en på 12-13 prosent, så dette er relativt normalt. Men pressens overskrifter ser like ille ut hver gang. En må se på den totale fremdriften i verdensøkonomien. Prisingen på Oslo Børs er nå så lav at den nesten impliserer resesjonsfare, og en inntjening som vil falle fra dagens nivåer.- Samtidig er "cost of capital" - rentealternativet - usedvanlig lavt. Med vedvarende høyere direkteavkastning i aksjemarkedet enn ved risikofri rente, vil aksjemarkedet trekke til seg mer kapital og presse prisene oppover, fortsetter Furuseth.I det hele tatt tror rådgiverne i Finansco at norsk næringsliv kan stå foran en svært hyggelig periode.- Norske selskaper har åpenbart en del inntjeningseksponering utenfor landegrensene, og dette bidraget vil bli moderat fremover. Det er innenlandsk etterspørsel som vil dra opp. Norsk økonomi vil prestere så mye bedre enn andre økonomier, derfor kjører vi kraftig overvekt mot Norge nå.- Vi opplever både kronen og Oslo Børs som såpass svake i forhold til den relative styrken i norsk økonomi, og tror det kan gjøres veldig gode kjøp på disse nivåene, sier Furuseth (bildet under).Delphi, Holberg og ParetoAktivt forvaltede aksjefond, sier du. Hvorfor det?- Hovedindeksen på Oslo Børs har det siste året blitt dratt opp av de store selskapene, som har gjort det vesentlig bedre enn de små. Det kan vi lese av utviklingen i OSESX-indeksen (de 10 prosent minst kapitaliserte selskapene på Oslo Børs) og OBX-indeksen (de 25 mest omsatte selskapene).- Når det er slik, blir det vanskelig for aktive forvaltere - med et stort utvalg av små selskaper i sine fond - å slå markedet. I løpet av det siste året, vil du se at de fleste aktive aksjefond ligger bak indeksfondene. Dette er helt klart et resultat av at de små selskapene har lidd av "kjøpestreik" og likviditetstørke på Oslo Børs, sier Furuseth.Finanscos anbefalte fond er Delphi-fondene Vekst og Norge, i tillegg til Holberg Norge og Pareto Aksje Norge.- Disse fondene har underprestert til dels kraftig i over et år, men om vårt "base case" slår til, og du sprer pengene på tre aktive forvaltere som har vist at de kan prestere over tid, tror vi du vil få betalt for den ekstra risikoen du tar- DnB NOR SMB også et alternativ - Et annet fond som kan vurderes, er DnB NOR SMB, som har prestert veldig godt historisk, men fått juling i det siste, legger Furuseth til.Partneren understreker at Finansco ikke har lagt inn mer i sine modeller enn at aksjefondene vil følge børsen.- Vi tror imidlertid at fondene gjør det bedre enn børsen de to neste årene. Små selskaper på Oslo Børs har falt for mye, og i rekylen - når likvidteten er tilbake i markedet - er det disse som vil stige mest.- Det vil ikke forbause oss om vi vil få se en kraftig renessanse for aktivt forvaltede fond nå, føyer Furuseth til.234 prosent i pluss - hvis alt klaffer Skulle Finanscos teser slå til, kan kundene glede seg til oppgjørets time om to års tid.- Hvis vi treffer på alt - CHF/NOK faller til 5,50 og "high case" på Oslo Børs - vil investorer med belåning på to ganger egenkapitalen sitte igjen med 233,9 prosent avkastning netto. Det er et voldsomt avkastningstall, men bare et regnestykke på hva du kan få hvis det går som veldig mange spår i de to årene som kommer, og vi har da også tatt hensyn til alle renter og omkostninger, sier Furuseth.Finansco baserer sitt case på uttalelser fra SSB, Norges Bank, og i tillegg valutaanalyser fra flere av de store meglerhusene.Belåning på én ganger egenkapitalen vil for øvrig gi 162,6 prosent avkastning, mens ingen belåning vil gi 76 prosent over de to årene - gitt at CHF/NOK faller til 5,50.Låner du derimot i NOK, og børsen ikke leverer mer enn "low case" de neste to årene, vil avkastningen bli negativ med 7,2 prosent. Og enda mer taper du naturligvis om børsen skulle gå enda dårligere."Stop loss" hvis det går galt Utfallsrommet er altså stort.- Horisonten er bare to år her, mens du av de fleste eksperter anbefales å ha en lengre horisont. Derfor må vi underveis ha klare "take profit"- og "stop loss"-marginer. Dette er ikke et generelt investeringsråd, eller et sted hvor du setter alle pengene dine.- Dette er for kunder som har råd til å tape 40 prosent av kapitalen - og som kan gå videre med det, sier Furuseth.Men rådgiverne har lagt inn "stop loss"-mekanismer som kan begrense tapene hvis det skulle gå galt.- Vi har noen kriterier vi ønsker investorene skal følge. På valutasiden: stiger lånet ved at CHF styrker seg med 5 prosent mot NOK - til 7,03, vil vi ved en "stop loss" veksle ut halvparten av valuatalånet som er tatt opp. Styrker CHF/NOK seg 10 prosent - til 7,37 - veksler vi ut den andre halvparten.- Da sletter vi valutalånet, og veksler om i NOK. Du veksler da altså ut valutarisikoen. Det er viktig å ta hensyn til ikke bare hva en kan tjene, men også hva en kan tape. Caset medfører jo åpenbart høy risiko, forklarer Furuseth.Kan låse gevinster underveis I forhold til Oslo Børs, har Finansco første "stop loss" til 380 for hovedindeksen, tilsvarende et fall på 7,3 prosent. Andre "stop loss" er satt på 360, det vil si et fall på 12,2 prosent.På den andre siden oppfordres investorer til disiplin, gjennom "take profit"-strategier.- En må skjønne hva en gjør her. Hvis det går som vi tror på valutasiden, og ser et fall i CHF på 10,4 prosent mot NOK - til 600, låser vi inn den gevinsten ved å veksle inn halvparten av lånet. Går vi til 5,60, låser vi inn den neste halvparten.- Disse pengene kan også betales ut til investorer underveis, fortsetter Furuseth.På Oslo Børs er første "take profit"-nivå 516 for hovedindeksen, eller en oppgang på 25,8 prosent fra utgangspunktet på 410.- Dette er det mulig at vi når allerede ved årsskiftet. Andre "take profit"-nivå er på 619, etter en oppgang på 51 prosent, fortsetter partneren.CHF-rente: 2,28 prosent Ifølge Furuseth har caset blitt "veldig godt mottatt" av kundene.- Særlig av dem som har vært kunder hos oss en stund, og som har lyttet når vi har gått hardt ut før, sier han, og kan fortelle om flere tegninger i caset så langt.Bare på to hektiske dager i forrige uke tegnet Furuseths kunder for 10-11 millioner kroner.Men hva med kostnadene?- Hvis du skyter inn én million, og belåner i CHF med to millioner kroner med pant i egenkapitalen, har vi lagt til grunn en margin på 1,75 prosent - både for AS og privatpersoner. Etableringsgebyret, som du betaler ved oppstart, er på 2,5 prosent av investert beløp, sier Finansco-partneren.- Administrasjonskostnadene er på 1,5 prosent i året, legger han til.- Ett kostnadsledd mindre Marginene på valutalånet i CHF kommer i tillegg til 12 måneders LIBOR-rente, som for CHF gir 2,28 prosent lånerente for investor. Til sammenligning vil et lån i NOK gi en rente på 5,58 prosent.Finansco samarbeider med den danske storbanken Sydbank, som skal være ledende på dette produktet - Premium Fondskonto. Sammenlignet med vår omtale av Sydbanks "investeringskonto med giring" høsten 2009, er gebyrene lavere.Les også: Knallavkastning - med dobbel sikring- Før var for eksempel etableringsgebyret 3,5 prosent av investert beløp. Men vi har nå blitt et selvstendig verdipapirforetak, og er ikke lenger en tilknyttet agent. Sånn sett har vi ett mindre kostnadsledd å hensynta, slik at vi har gjort direkteavtale med banken om disse prisene, sier Furuseth.- Gullalder for tysk eksportVi har en statsgjeldskrise i Europa som truer med å bre seg. Legger ikke dette en demper på optimismen?- Alle snakker om at tyske skattebetalere "bailer ut" grekerne, og nå er det også frykt for italienerne. Det naturlige resultatet - hvis vi ikke hadde hatt den monetære unionen og valutasamarbeidet med euro, ville ha vært svært sterke Deutsche-mark og kraftig fallende drakmer, pesetas og lire, sier Furuseth.Han karakteriserer det som et fundamentalt problem at PIIGS-landene har lånt mye penger etter at de kom inn i unionen - ettersom lånekostnadene falt.- Det har åpenbart ikke vært smart å gi en greker masse kreditt. Men vi har også en annen effekt, som går på tysk eksport - noe av det viktigste i hele eurosonen. Den opplever nå en gullalder, og fungerer som en slags motpol.- Hvis tyskerne syter over å betale regningen for grekerne, får de igjen i form av lav ledighet og konkurransedyktig næringsliv. Det er et viktig poeng som vi mener overses litt. Og ser du på eurosonen som helhet, er gjeldsgraden relativt lav, avslutter Finansco-partneren overfor HegnarOnline.