100 milliarder borte fra Oljefondet?

Tirsdag er verdien på Statens pensjonsfond utland, Oljefondet, på 3.067 milliarder kroner.

Yngve Slyngstad - Foto: Scanpix
Personlig økonomi

Statens Pensjonsfond Utland - Oljefondet - har tirsdag en verdi på 3.067 milliarder kroner. Det er 10 milliarder kroner mindre enn ved siste årsskiftet.I første kvartal ble Oljefondet tilført 38 milliarder kroner fra statens overskudd. Hvis tilførselen har ligget på samme nivå i de påfølgende månedene, er fondet kanskje blitt tilført 90 milliarder kroner hittil i år.Men siden verdien samtidig har falt med 10 milliarder kroner, har da kanskje så mye som 100 milliarder kroner forsvunnet som dugg for solen hittil i år.Nå er kanskje ikke pengene tapt, men det forutsetter at de investeringene som er gjort i aksjer, obligasjoner og eiendommer i London og Paris, stiger i verdi på lengre sikt.Statens Pensjonsfond Utland legger frem rapporten for 2. kvartal den 12. august.Følg utviklingen for oljefondet

Nyheter
Næringsliv