80.000 Hafslund-kunder feilfakturert

En tastefeil førte til at 80.000 Hafslund-kunder i Oslo og Akershus ble feilfakturert i juli. Avvikene på strømregningen er på opptil flere tusen kroner og skyldes tastefeil.

Foto: Hafslund
Personlig økonomi

På sin nettside opplyser Hafslund at det har oppstått en feil mellom pris og forbruksperiode ved faktureringen. Det er fakturert både for lite og for mye, både til privatkunder og til bedriftskunder, melder NRK.For privatkunder dreier dette seg om noen hundre kroner for mye eller for lite. For bedriftskunder er beløpene på noen tusen kroner. Kundene det gjelder, vil snart motta en korrigert faktura.Informasjonssjef Katarina Finneng i Hafslund sier til NRK at selskapet har endret kontrollrutinene, slik at risikoen reduseres for at menneskelige feil skal gi slike utslag.