Acta Group la i dag frem et resultat før skatt på 13,3 millioner kroner, opp fra 6,9 millioner kroner året før. Driftsresultatet steg fra 2,6 til 15,6 millioner kroner, mens inntektene gikk fra 114,6 til 127,0 millioner kroner.
Selskapet oppnådde en bruttotegning på over 1,2 milliarder kroner i kvartalet, godt hjulpet av aksjonærene i BUH1, som solgte eiendom for mer enn 7 milliarder svenske kroner.- Ca. 50 prosent av egenkapitalen som ble utbetalt til aksjonærer i BUH1 ble reinvestert i produkter tilbudt av Acta, går det frem av kvartalsrapporten. I den samme rapporten lanserer Acta også produktet "Porteføljekonto med forsikring" (PK-F). PK-F er en videreutvikling av Porteføljekonto, der kunder kan sette opp en individuell investeringsportefølje med utgangspunkt i Actas tilbud av investeringsprodukter, inklusive alternative investeringer.Mot å betale gebyrer på 1,25-2,25 prosent per år kan kunder med porteføljekonto fritt gjøre endringer innenfor Actas produktutvalg.- På den annen side mottar kundene også inntekter i tilknytning til investeringskontoen - inntekter vi får fra våre leverandører. Dette godskrives kundene, og tilsvarer i snitt 0,75-1,05 prosent per år. Dette reduserer på en måte gebyret til 0,5-1,2 prosent, opplyser Informasjonsdirektør Rune Wangsmo i Acta til HegnarOnline.- I henhold til skattereglene for kapitalforsikring kan kundene endre sammensetningen i porteføljen uten skattekonsekvenser. Videre utsettes betaling av skatt inntil PK-F utbetales, og investor har følgelig et større beløp tilgjengelig for plasseringer.- Vi har stor tro på denne måten å investere på, og mener PK-F er et egnet og attraktivt alternativ for mange av våre kunder, skriver Acta-sjef Geir Inge Solberg i rapporten.