For selv om nesten halvparten av kommunene med Frp-ordfører og mer enn halvparten av Høyre-ordførere driver inn eiendomsskatt fra sine innbyggere, er det store forskjeller i hvor mye kommunen krever inn. Rødgrønne ordførere tar inn mer i eiendomsskatt enn borgerlige.Blant de kommunene som krever inn eiendomsskatt, tok rødgrønne kommuner i 2010 inn i snitt 942 kroner mer enn de borgerlig styrte kommunene.I snitt tok kommuner med borgerlig ordfører inn 1.727 kroner per innbygger, mens rødgrønne ordførere samlet inn 2.669 kroner. Tallene viser ikke den reelle skattesatsen, men hvor mye kommunen tar inn i eiendomsskatt per innbygger.
Åtte av ti
Dette viser en analyse NTB har gjort av Statistisk sentralbyrås oppgaver over eiendomsskatten i Kommune-Norge. Åtte av ti kommuner styrt av rødgrønne ordførere har innført eiendomsskatt. På borgerlig side er det nesten seks av ti (58 prosent).Til tross for en sterkt uttalt skepsis til eiendomsskatt, er det ifølge SSBs registreringer åtte høyreordførere som har innført eiendomsskatt i 2010, men som ikke hadde det da kommunestyret ble konstituert i 2007. Sørreisa og Svelvik er de eneste høyrestyrte kommunene som har kvittet seg med eiendomsskatten i valgperioden. 43 av 79 høyrestyrte kommuner hadde eiendomsskatt i 2010.