Få søker om bostøtte

Nesten 30.000 husstander kan ha krav på bostøtte uten å være klar over det.

Oslo 20101012.Takstmann Jarle Stærnes utfører arealmåling med lasermåler i en bolig. Her regner han ut resultatet med kalkulator. Fredag 15. oktober er frist for å innrapportere opplysninger om boligen til Skatteetaten. Dette gjøres for å fastsette ny ligningsverdi på norske boliger. Foto: Aleksander Andersen / Scanpix Andersen, Aleksander
Personlig økonomi

Da regjeringen utvidet bostøtteordningen for to år siden, ble det beregnet at rundt 50.000 nye husstander ville ha rett til støtte. Foreløpig er det bare registrert om lag 21.000 nye søkere.Folk som ikke vet at de kan få støtte, kan ha gått glipp av millioner, frykter kommunenes interesseorganisasjon KS. Gjennomsnittlig bostøtte i fjor var på 2.142 kroner i måneden.- Det er grunn til å tro at det fortsatt er store grupper som ennå ikke har fått med seg at bostøtteordningen er utvidet. Det er snakk om betydelige beløp som folk går glipp av, og som kunne gjort hverdagen enklere for mange, sier boligpolitisk rådgiver i KS, Christian Hellevang.KS mener det er behov for en bred informasjonskampanje for å gjøre folk kjent med støtteordningen som skal hjelpe personer med lav inntekt med å betale boutgiftene.