Samtidig med tallene for 2. kvartal lanserte Acta i dag et nytt spareprodukt for sine kunder."Porteføljekonto med forsikring" (PK-F) er en videreutvikling av Porteføljekonto (PK), der kunder kan sette opp en individuell portefølje med utgangspunkt i Actas tilbud av investeringsprodukter, inklusive alternative investeringer.
Innenfor en porteføljekonto kan du kort sagt gjøre så mange transaksjoner du vil - mot et visst gebyr per år. Minstetegningen er på 80.000 kroner.- Men produktet passer best for kunder med mer enn 500.000 kroner å investere for, sier informasjonsdirektør Rune Wangsmo i Acta til HegnarOnline.Acta lanserte porteføljekonto (uten forsikring) i juni i fjor.- Mottagelsen blant kundene har vært veldig bra. Vi har nå ca. 29 prosent av kundemidlene plassert i porteføljekonti, noe som vil si i størrelsesorden 8,5 millarder kroner. Vi regner med at andelen blir enda større med denne lanseringen, sier Wangsmo.Hva er forskjellen på porteføljekonto med (PK-F) og uten forsikring (PK)?- De viktigste fordelene med PK-F er skatteeffekten (se mer lenger ned i artikkelen), og at det er spesielle arveregler for denne typen forsikringer, svarer Wangsmo. Til å ha i porteføljekontoen (med eller uten forsikring) kan du eksempelvis velge mellom 69 ulike aksje- og rentefond fra leverandører som Delphi, Pareto, Holberg, Storebrand, DnB NOR, Fidelity, JP Morgan og Templeton.Innenfor utvalget av fond opererer Acta med et såkalt "kjerneutvalg" og et "krydderutvalg" av aksjefond.Aberdeen Global Emerging Mkts.BlackRock US Basic Value (større foretak, USA)Delphi VerdenFidelity European Growth (større foretak, Vest-Europa)Holberg NordenHolberg NorgeJPMorgan Emerging Markets (større foretak)Odin Europa SMB (mindre foretak, Vest-Europa)Pareto Verdi (Norge)Storebrand Verdi (større foretak, Norge)Franklin Mutual Global Discovery (global)Aberdeen Asian Smaller Comp. (mindre foretak, Asia)BlackRock Latin America (større foretak, Latin-Amerika)East Capital BalkanEast Capital Russland (større foretak, Russland)East Capital Tyrkia (mindre foretak, Tyrkia)East Capital Øst-Europa (større foretak, Øst-Europa)Fidelity Asian Special Situations (større foretak, Asia ex. Japan)HSBC Brasil (større foretak, Brasil)HSBC India (større foretak, India)Invesco PRC (større foretak, India)SEB Listed Private Equity (private equity, global)Templeton BRIC (Brasil, Russland, India, Kina)- Fondene i "kjerneutvalget" gjør det som regel bedre enn verdensindeksen (Morgan Stanleys verdensindeks), sier Wangsmo.Fondsleverandørene blir fulgt opp løpende, og kan byttes ut hvis de ikke leverer. Du kan videre velge mellom flere investeringsporteføljer, der du kjøper andeler i selskaper som investerer i eiendom, shipping, infrastruktur og fornybar energi. Du kan investere i private equity, det vil si andeler i fond som kjøper opp bedrifter, forvalter dem og - forhåpentlig - selger videre med gevinst.Acta tilbyr også sparing i obligasjoner, strukturerte produkter (for eksempel warrants) og fondsforsikring. Sistnevnte produkt kombinerer forsikring med investeringer i verdipapirfond - i unit link gjennom Vital Forsikring.Innenfor dette produktspekteret kan du altså kjøpe og selge så mange ganger du vil - mot gebyrer som ligger på 1,25-2,25 prosent per år av forvaltet kapital. Acta sier videre at produkter fra "andre markedsaktører" også kan tas med i porteføljekontoen, for eksempel aksjefond som ikke er å finne i utvalget på 69 fond.Men da blir gebyrene noe høyere enn om du holder deg innenfor Actas produktspekter.- Vi forhandler gjerne med eksterne leverandører vi ikke har avtale med fra før. For eksterne produkter får kundene 0,5 prosent (halvparten av løpende gebyrer på 1,0 prosent av innskutt beløp) i såkalt "kickback".- For produkter i vårt utvalg får kundene et såkalt "kickback" på opptil 1,00 prosent - i snitt ligger det på 0,75 prosent, sier Wangsmo.Porteføljekontoen dere lanserer nå (PK-F) har altså en forsikringsbit. Den forsikringen er vel ikke gratis for kunden?- Nei, det blir en tilleggskostnad. Forsikringsselskapet skal ha 0,4-0,55 prosent i administrasjonskostnad, avhengig av størrelsen på innskuddet, svarer Actas informasjonsdirektør.Skattemessig er PK-F i henhold til reglene for kapitalforsikring, slik at kundene kan endre sammensetningen i porteføljen uten skatteeffekter. Betalingen av skatten (på 28 prosent av gevinsten) utsettes inntil PK-F avsluttes og utbetales, noe som følgelig gir et større beløp tilgjengelig for investeringer.- Flytter du et eiendomsfond som har falt i verdi inn i porteføljekontoen (med eller uten forsikring), får du en annen skatteeffekt ved at du får fradrag nå for tapet du tar med deg inn, sier Wangsmo.- Formuesbeskatningen er som ved andre investeringer, føyer han til.Dere sier at produktet PK-F er "høyst relevant" med tanke på finanskrisen og svingningene vi nå ser i markedene. Hvordan?- Vi mener porteføljekonto (med eller uten forsikring) er fremtidens måte å ta betalt for investeringsrådgivningstjenester på, fordi kunden og rådgiveren sitter i samme båt: porteføljen skal vokse, sier Wangsmo.Han viser til at rådgiverens lønn øker bare når kundens portefølje stiger i verdi. Rådgiveren tjener heller ikke mer på å velge ett produkt fremfor et annet.- I "tradisjonelle" betalingsmodeller er rådgiveren avhengig av at en transaksjon gjennomføres for å tjene penger. Det er ikke nødvendigvis det beste for kunden, sier Wangsmo.- Før vi tok skrittet og lanserte porteføljekonto, mente mange at det ikke ville gå, da kundene ikke ville forstå hvorfor de skulle betale på den måten.- Men når nesten 30 prosent av kundemidlene vi har til forvaltning er plassert i porteføljekonti, må vi si det har vært en suksess, avslutter Wangsmo overfor HegnarOnline.