Odin Forvaltning avholdt i går sin 2011-konferanse på Thon Hotel Ullevål.Blant foredragsholderne var Jarle Sjo, som forvalter Odins shipping- og offshorefond, Odin Maritim og Odin Offshore.
Som vi skrev i går, anser Sjo oljeservicesektoren som svært attraktiv fremover. Det henger blant annet sammen med nye funn i Nordsjøen.- Skrugard-oljen i Barentshavet vil bli dyr å utvinne, mens Aldous/Avaldsnes-oljen både er lett å produsere - og har høy kvalitet. Dette funnet vil gi et stort behov for oljeservice-kapasitet fremover, sa han.Etterspørselen etter olje er i stor grad knyttet til den globale økonomiske veksten. Med en årlig global vekst på 3-4 prosent i perioden 2010-2015, anslår IEA (International Energy Agency) den årlige veksten i etterspørsel etter olje til 1,5-2 prosent.- Det vil føre til et behov på i alt ca. 7 millioner fat per dag i perioden. Ifølge IEA vil non-OPEC øke tilbudet av olje med 2,4 millioner fat per dag i samme periode. Dette er en ubalanse som bekymrer mange aktører, sa Sjo.Han anslo videre at det vil ta Libya 12-18 måneder å komme tilbake til dagens eksportnivå på 1,6 millioner fat per dag. Sjo fortsatte med å påpeke at oljeproduksjonen har overgått størrelsen på nye funn på siden 1980-tallet. Han viste også til estimater fra IEA (International Energy Agency), som anslår at over 25 prosent av oljeforbruket i 2020 skal komme fra felt som ennå ikke er oppdaget.I 2035 snakker vi om over 50 prosent.- Oljeselskapene må altså øke investeringene kraftig fremover, og det vil holde oljeprisen høy veldig lenge. Den største veksten vil komme offshore, og da særlig på dypt vann, sa Sjo.En rundspørring gjort av SEB Enskilda viser da også at oljeselskapene vil øke investeringene fra 2010 til 2011. I august i fjor anslo de økningen til bare 3 prosent. I januar var dette jekket opp til 14 prosent, mens de nå anslår veksten til 18 prosent.- Alt tyder på at veksten vil fortsette å være høy også fremover. Fra 2011 til 2012 ser oljeselskapene nå for seg en økning i investeringene på 12 prosent, men dette kan også øke, fortsatte Sjo om det som er den viktigste etterspørselsfaktoren for oljeservicesektoren. At nye reserver befinner seg i krevende områder, taler også til sektorens fordel.- På dypere vann trengs det høyere temperaturer og trykk, og dermed mer kapasitet enn på grunt vann og på land, sa Sjo, som anslo et kapasitetsbehov på dypt vann som er 13 prosent høyere enn på land.