Odin Forvaltning avholdt i går sin 2011-konferanse på Thon Hotel Ullevål.Blant foredragsholderne var Jarle Sjo, som forvalter Odins shipping- og offshorefond, Odin Maritim og Odin Offshore.
I etterkant av foredraget spurte konferansier for dagen, John Peter Tollefsen i AksjeNorge, Sjo om hva det koster å ta opp ett fat olje.- Vanskelig å si, men marginalkostnaden ved å ta opp ett nytt fat olje har iallfall steget i det siste, fordi oljen har blitt vanskeligere å få tak i. På dypt vann er en også lenger unna eksisterende infrastruktur, og trenger høyere temperaturer og trykk for å få oljen opp.- Men en antar at kostnaden ligger et sted mellom 60 og 80 dollar fatet, sa Sjo. Tollefsen spurte videre om en vurdering av Statoils oljesand-prosjekt i Canada.- Vi kan si det er en slags opsjon på at oljeprisen skal stige mye fremover. Stiger oljeprisen veldig mye, kan det altså bli svært lønnsomt. Samtidig er det slik at inngangsbarrierene er lave, sa Sjo.Han anslår en oljepris på mellom 80 og 100 dollar før Statoils oljesand-prosjekt kan oppnå lønnsomhet.