Odin Forvaltning avholder i dag sin 2011-konferanse på Thon Hotel Ullevål.Først ut blant foredragsholderne var Jarle Sjo, som forvalter Odins shipping- og offshorefond, Odin Maritim og Odin Offshore.
Innen oljeservice ser Sjo for seg at konsolideringen i sektoren - i det siste eksemplifisert av Prides Ensco-kjøp og Transoceans Aker Drilling-kjøp - vil holde frem.- Trenden vil fortsette. Amerikanske riggselskaper har gamle flåter som trenger fornyelse. Oppkjøpskandidatene er mange, innen både jackup og ultradypt vann, sa Sjo (bildet under).Forvalteren støttet seg på tall fra RS Platou Markets som viste at dagens aksjekurser impliserer en prising av dypvannsrigger på i gjennomsnitt 689 millioner dollar.- Dette er lavt, og langt under hva de seneste transaksjonene viser, sa han. Transoceans oppkjøp priset eksempelvis Aker Drillings to rigger til 988 millioner dollar stykket.Ifølge RS Platou Markets-oversikten er Sevan Drilling-riggene de "billigste" - priset til 481 millioner dollar stykket. Nærmest følger riggene i Transocean, Noble og Diamond Offshore, som er priset til hhv. 532, 548, og 586 millioner dollar per enhet.Videre er Songa Offshore-riggene priset til 639 millioner dollar stykket. Sjo viste til at aksjene i oljeservice-sektoren har falt mye den siste tiden, selv om selskapene ifølge forvalteren har lagt frem gode tall og - rapporterer gode utsikter.Han viste i den sammenheng til Q2-rapportene fra Schlumberger og Baker Hughes.- Markedsutsiktene er gode, men overraskende nok er prisingen lav. Siden 1997 er det bare tre ganger prisingen (basert på Philadelphia Oil Service Sector Indek (OSX)) har vært lavere enn i dag, sa Sjo.Han siktet til Asia-krisen (da oljeprisen var under 10 dollar), etter finanskrisen og etter Macondo-ulykken.- Felles for alle disse tre tilfellene er at oljeservice-aksjer var svært lønnsomt å kjøpe, sa Odin-forvalteren.