Avvisningen av anken innebærer at Borgarting lagmannsretts dom fra 4. mars i år blir stående. Lagmannsretten besluttet at skipsrederens advokat må overføre aksjene til skipsrederens barn, Ole Kristian Schrøder og Anne Aarsheim.Det var i slutten av januar 2007 at den kreftsyke skipsrederen leide inn advokat Wilfred Rhode til å bistå med juridiske oppdrag. Skipsrederen hadde overført to tredeler av sin formue til sine barn, men ønsket å gjøre dette om.Kort tid etter han fikk oppdraget, sto Rhode som eier av aksjene som i flere medier har blitt anslått til over 100 millioner kroner. Advokaten har hevdet at han bare gjorde som skipsrederen ba om på dødsleiet. I Oslo tingrett fikk han medhold i denne påstanden, men kjennelsen ble omgjort av lagmannsretten. Nå har Høyesterett satt et endelig punktum i arvestriden.- Saken har vært en stor belastning for hele familien, og de føler alle nå en utrolig lettelse, sier advokat Morten Steenstrup som har representert Ole Kristian Schrøder og Anne Aarsheim.Høyesteretts ankeutvalg har også gitt de opprinnelige arvingene medhold i at lagmannsretten tilkjente dem for lavt beløp i sakskostnader. (©NTB)