Odin Forvaltning avholder i dag sin 2011-konferanse på Thon Hotel Ullevål.Først ut blant foredragsholderne var Jarle Sjo, som forvalter Odins shipping- og offshorefond, Odin Maritim og Odin Offshore.
Frykter ytterligere ratefallRedernes vakreste syn
Han tegnet bildet av en shippingsektor, der de fleste segmenter fortsatt er svake.- I enkelte segmenter har ikke inntektene en gang dekket driftskostnadene, sa Sjo, og pekte på fallende annenhåndsverdier og kontraktsrater i stortank.- Det er høy sammenheng mellom rater og verdier, og det er fare for ytterligere fall. Det positive er at ratene har falt så mye at de snart ikke kan falle mer. Da vil rederne legge skip i opplag, i den grad det er en trøst. Videre har den dårlige inntjeningen økt skrapingen av gamle skip, la han til.Innen råvare-shipping (produkt, tørrlast og olje) ligger redernes store problem, ifølge Sjo, ikke på etterspørselssiden - takket være høy industriproduksjon og god vekst i fremvoksende markeder.Problemet ligger på tilbudssiden.- Rederne er litt som min sønn på 14 år når han får penger i lommen. De må brukes fortest mulig. Det er ingenting en reder synes er så vakkert som å se sin pene kone knuse en flaske champagne mot et nybygg ved et verft i Sør-Korea, Japan eller Kina, sa Sjo.Kontantstrømmen fra de sterke årene 2003-08 har altså blitt investert i nye skip.- Kontraheringen av ny tonnasje presser markedet ned i tre år etterpå. Bestillingsnivået er ennå høyt, og utviklingen har fortsatt inn i 2011, fortalte Sjo.