Rettslokalet var fylt opp av bankfolk, akademikere og finanseksperter da ankesaken startet klokka 9 tirsdag morgen i Borgarting lagmannsrett i Oslo.På vitnelisten er både Røeggen selv og Forbrukerrådets direktør Randi Flesland, som skal forklare hvorfor Forbrukerrådet har gått inn i saken som partshjelper.Saken startet da Røeggen i 2000 satset 500.000 kroner på kjøp av såkalte strukturerte spareprodukter. Etter seks år hadde han tapt 230.000 kroner, og klaget saken inn for Bankklagenemnda (nå Finansklagenemnda), som bestemte at DnB NOR måtte erstatte tapet. Dette avviste banken, og Røeggen gikk til rettssak med støtte fra Forbrukerrådet. Saken i Oslo tingrett endte i hans favør.Forbrukerrådet mener Røeggen-saken har prinsipiell betydning og vil få betydning for minst 2.000 andre lignende saker.Over 150.000 norske bankkunder har kjøpt denne typen spareprodukter, og tapene er til sammen beregnet til 14 milliarder kroner. Mange erstatnings- og klagesaker er stilt i bero i påvente av den endelige avgjørelsen i Røeggen-saken.Det er avsatt ti dager til behandling i lagmannsretten, men uansett utfall er det ventet at saken vil bli anket til høyesterett. (©NTB)