Odin Forvaltning avholder i dag sin 2011-konferanse på Thon Hotel Ullevål.Først ut blant foredragsholderne var Jarle Sjo, som forvalter Odins shipping- og offshorefond, Odin Maritim og Odin Offshore.Han tegnet bildet av en shippingsektor, der de fleste segmenter fortsatt er svake.
Men mannen som en gang ble kalt "Frontline-dødaren" finner flere lyspunkter. Blant disse har vi allerede nevnt . Mer generelt mener Sjo det kan finnes gode kjøp innen industriell shipping (kjemikalier, gass, bil, container).- Fremover tror vi industriell shipping vil gjøre det bedre enn råvare-shipping (produkt, tørrlast og olje), særlig grunnet lavere tilbudsvekst, sa Sjo (bildet under).- I industriell shipping er inngangsbarrierene høyere og stordriftsfordelene større enn i råvare-shipping. Kontraktene og kundeforholdene er langsiktige og gode, la han til. Sjo viste til at råvareshipping-selskapene på Oslo Børs siden 1994 har hatt bedre avkastning på egenkapitalen enn selskaper i industriell shipping.- Men avkastningen svinger mer, og har vært negativ i fire av disse 18 årene. I industriell shipping er avkastningen mye jevnere, og den har ikke i noe år i perioden vært negativ, sa forvalteren.Aktører på Oslo Børs innen industriell shipping er eksempelvis Stolt-Nielsen, i tillegg til allerede nevnte Golar LNG og Wilh. Wilhelmsen. I råvare-shipping har vi eksempelvis Frontline, Golden Ocean og Jinhui.