Tirsdag starter ankesaken mellom Ivar Petter Røeggen fra Averøy i Møre og Romsdal og landets største bank, DnB NOR, i Borgarting lagmannsrett i Oslo.
Spareprodukter
Røeggen satset 500.000 kroner på kjøp av spareprodukter lagt til rette av banken i 2000. Da innskuddsperioden var over i 2006, hadde han tapt 230.000 kroner. Han anket saken inn for Bankklagenemnda (nå Finansklagenemnda), der flertallet konkluderte med at banken ikke hadde oppfylt sin opplysningsplikt og at den måtte erstatte kundens tap.DnB NOR avviste nemndas avgjørelse, og Røeggen gikk til sak med støtte fra Forbrukerrådet. I Oslo tingrett vant han, og ble tilkjent erstatning på 230.000 kroner pluss renter.Banken anket, og begrunner anken med at den er uenig med tingrettens flertall når den sier det er gitt for dårlig informasjon om risikoen ved produktet og at det ikke skulle være mulig å tjene penger på det.