Ubalansen mellom aksjeomsetningen og utviklingen var fremtredende forrige uke. Fallende kurs på stigende volum signaliserer fortsatt fall. Det gjorde at vi sist søndag slo fast at noe manglet for å unngå nytt fall i uken som gikk. Det endte med et fall på 4 prosent.Den siste måneden er fallet på nesten 17 prosent og hittil i år er hovedindeksen på Oslo Børs ned 20 prosent. Det siste året er hovedindeksen ned en knapp prosent.Det er fortsatt ubalanse mellom utviklingen og volumet på Oslo Børs. Aksjeomsetningen var markert mye høyere de to siste dagene da børsen falt enn på de dagene da det var oppgang. Det alene tilsier at det fremdeles signaliseres turbulens og fare for fall også kommende uke.Men igjen hadde utviklingen fredag et snev av bunn i seg. Stort fall og en pen innhenting mot slutten. Det kan bety at kommende uke blir lik uken som gikk.Det er imidlertid ikke gitt noen signaler i chartene om at bunnen er passert. Ikke i hovedchartet og ikke i RSI-chartet. Trendene faller og signaliserer foreløpig at det kan fortsette ned også på lengrer sikt.Før bunnen er nådd må:- RSI sette en bunn over den siste bunnen.- RSI bryte opp gjennom 50-nivået igjen. - Den fallende trenden i RSI-chartet brytes. - 50-dagers glidende gjennomsnitt bryte 200-dagers snittet. - Teknisk motstand på 400-nivået brytes på stigende volum. - Det bli balanse i oppganger og nedganger, ved at volumet øker på oppturer og faller tilbake på reaksjoner ned igjen.- Volumet på oppturer øke betraktelig fra det vi har sett så langt i år.Ingen av disse forutsetningene ble oppfylt forrige uke heller, og dermed kan det fremdeles ta litt tid før turbulensen og fallet er over for denne gangen. De kritiske nivåene er 344 og 375.375-nivået må brytes på stigende voulm for å signalisere angrep på den tekniske motstanden på 395 - 400.Brytes den tekniske støtten på 344-nivået kan hovedindeksen fort falle videre til 340, 330, 320 og kanskje 310. Og det kan skje kommende uke, hvis det åpner med fall ned mot 344 på høyt volum.