To av tre fornøyde med nærbutikken

To av tre spurte i en ny meningsmåling sier de er fornøyde med matvareutvalget i sin nærbutikk. Bare 13 prosent er misfornøyde.

Foto: Scanpix
Personlig økonomi

Svarene kommer fram i Nationens distriktsbarometer og viser at folk i Midt-Norge og på Østlandet er mest fornøyde med vareutvalget i sine butikker, mens kunder i Nord-Norge og på Vestlandet er noe mindre fornøyde.Hele 67 prosent svarer i undersøkelsen at de er svært eller noe fornøyd med vareutvalget, mens til sammen 13 prosent svarer at de er svært eller noe misfornøyd. 19 prosent svarer både og på spørsmålet.Mest fornøyd er kunder som bor i en by med mellom 5.000 og 50.000 innbyggere.Svarene på Nationens undersøkelse gir et helt annet inntrykk enn Matkjedeutvalgets undersøkelser, som ga inntrykk av et stort behov for bedre utvalg.Leder i utvalget, Einar Steensnæs, mener imidlertid at forskjellen kan forklares ved at kundene er forberedt på at nærbutikkene har et begrenset vareutvalg i utgangspunktet, og derfor har svart slik de gjorde. (©NTB)