Boligprisene har kommet opp på nye rekordnivåer, og DnB NOR Markets venter at de kommer til å vokse også i de nærmeste årene. Årsaken er todelt.- Etter flere år med svak nybyggingsaktivitet, kombinert med rekordhøy befolkingsvekst, er tilbudet av boliger for lite og nye enheter må bygges. Samtidig er etterspørselen etter bolig høy, som følge av en solid inntektsutvikling for norske husholdninger, et bedret arbeidsmarked og lave rentekostnader, skriver meglerhuset i Økonomiske utsikter 2/2011.- De høye boligprisene har gitt et løft i boligbyggingen i år, og aktiviteten i bygg og anlegg vil fortsette å være en vekstdriver i norsk økonomi. Siden det tar tid før boligenhetene kommer ut på markedet, vil begrensninger på tilbudssiden bidra til å løfte boligprisene også i årene fremover, heter det.Boligprisvekst-prognosene:
    2011: 8,5 prosent2011: 8,5 prosent2012: 6,5 prosent2012: 6,5 prosent2013: 5,0 prosent2013: 5,0 prosent2011: 2,5 prosent2011: 2,5 prosent
hele rapporten
Her finner du