De siste årene har det vært en årlig økning i antall begjæringer omtvangssalg i Norge. Nye tall fra Domstoladministrasjonen viser at samme utvikling fortsetter også i 2011. Det er begjært tvangssalg av til sammen 10.375 eiendommer og borettsandeler i løpet av første halvår i 2011. I 2010 ble 18.718 eiendommer og borettsandeler begjært tvangssolgt.Raimond Pettersen i Bank2 mener mange kunne vært flinkere til å lete etter andre løsninger enn tvangssalg.- Vi mottar regelmessig henvendelser fra advokater, eiendomsmeglere og namsmenn i forbindelse med saker der det er varslet eller besluttet tvangssalg, selv om det egentlig er helt unødvendig. Det finnes ofte andre utveier og i de tilfellene mener vi at boligeierne bør bli spart for denne trusselen. Det er en stor belastning for den det gjelder og i noen tilfeller bidrar slike prosesser til å gjøre situasjonen enda vanskeligere. En tvangssituasjon oppleves som svært alvorlig for mange og kan føre til at de rett og slett mister motet. Da mister man også evnen til å ta nødvendige grep for å komme seg ut av den vanskelige situasjonen, sier Pettersen i en melding.Pettersen mener trusler om tvangssalg bør være aller siste utvei når man har problemer med å få innbetalt utestående gjeld.- Vi vet ikke hvor mange av begjæringene som faktisk har resultert i tvangssalg, men trusselen i seg selv er alvorlig nok for mange. Når et tvangssalg blir gjennomført innebærer det for det første at man som regel får dårligere betalt for eiendommen enn den faktiske verdien. I tillegg er det stigmatiserende og mange opplever det som svært dramatisk å bli rykket opp fra lokalmiljøet fordi boligen må selges, sier han.Han mener refinansiering og realisering av verdier ofte kan løse problemene.