Finanstilsynet gjorde det i dag klart at det vil stramme inn for boligutlån, ved å øke egenkapitalandelen fra 10 til 15 prosent. Med andre ord går tilsynet inn for å senke den forsvarlige belåningsgraden fra 90 til 85 prosent av boligens markedsverdi.
- Rammer de unge- Tilsynet treffer dårlig
Arne Hyttnes, adm. dir. i Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO), er ikke i tvil om hvem som er den tapende part.- Strengere retningslinjer for boliglån vil først og fremst ramme unge førstegangsetablere som ikke får hjelp fra foreldre til boligkjøp, og i begrenset grad redusere presset i boligmarkedet, sier han.- Presset i boligmarkedet skyldes først og fremst en ekspansiv penge- og finanspolitikk og gunstig skattemessig behandling av bolig, i tillegg til lav boligbygging i forhold til befolkningsveksten, legger Hyttnes til.Han mener de foreslåtte retningslinjene for å begrense tilbudet av kreditt treffer dårlig.- Vi har lang erfaring for at tilbudsbegrensninger i kredittmarkedet ikke virker, men fører til kredittlekkasjer, feilprising og feilallokering. Dertil kommer den kraftige økningen i de kommunale startlånene som virker i motsatt retning av strengere retningslinjer, sier Hyttnes.Han er derfor glad for at Finanstilsynet nå ber om innspill fra blant andre finansnæringen før det evt. lanserer sine nye og strengere retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis til boligformål.