Prisstatistikk fra Garanti Eiendomsmegling viser at prisene på omsatte borettslagsleiligheter gikk opp med 0,9 prosent i september.Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for borettslagsleiligheter var i september 2011 på 25.010 kroner, mens det tilsvarende tallet i august 2011 var på 24.792 kroner.I løpet av de siste 12 månedene har prisene steget med 10,8 prosent. For 12 måneder siden var gjennomsnittlig kvadratmeterpris på borettslagsleiligheter 22.565 kroner.- Prisoppgangen i september er svært hyggelig. Utviklingen i markedet etter sommerferien har vært oppmuntrende og dette lover godt for avslutningen på året, sier administrerende direktør Stein Drogseth i Garanti Eiendomsmegling.Sammenlignet med forrige måned sank antall bud denne måneden. I september er det i snitt 4,6 bud per borettslagsbolig, en nedgang på 0,2 bud fra august. Sammenlignet med samme tidsrom i fjor er det en oppgang på 0,4 bud. Antall budgivere per bolig er 1,9 i september. Dette er en nedgang på 0,2 budgivere siden forrige måned, og en nedgang på 0,1 budgivere sammenlignet med samme tidsrom i fjor.