August-tallene fra Verdipapirfondenes Forening viste i forrige uke at norske personkunders aksjefond fikk et
i årets åttende måned.Vi vil nå se på hvordan dette fordelte seg mellom de største forvalterne.DnB NOR: 22.400 millioner kronerSkagen: 21.287 millioner kronerOdin: 14.313 millioner kronerStorebrand: 9.096 millioner kronerNordea: 8.412 millioner kronerHolberg: 5.280 millioner kronerSammenligner vi med forvaltningskapitalen ved utgangen av juli, falt denne mest i DnB NOR - i relative termer. Nedgangen var på 3.513 millioner kroner, eller 13,56 prosent, til 22.400 millioner kroner.For Skagen og Odin falt forvaltningskapitalen hhv. 11,54 prosent til 21.287 millioner og 11,95 prosent til 14.313 millioner kroner.Holberg og Nordea opplevde et fall i forvaltningskapitalen på hhv. 9,63 prosent til 5.280 millioner og 8,96 prosent til 8.412 millioner kroner.I Storebrand falt ikke forvaltningskapitalen med mer enn 3,89 prosent til 9.096 millioner kroner. Men hvor mye forvalternes kunder fikk i verdifall på aksjefond i august, finner vi ikke før vi tar hensyn til netto tegning/innløsning i måneden.Totalt sett kroner i august.I kroner hadde Skagen den største nettoinnløsningen - 301 millioner kroner. I DnB NOR endte den på 260 millioner, mens Odin og Nordea opplevde innløsninger på mer beskjedne hhv. 55 og 19 millioner kroner.Storebrand og Holberg, derimot, kunne derimot bokføre netto tegning på hhv. 473 og 58 millioner kroner.Netto tegning/innløsning må trekkes fra/legges til beholdningsendringen for å finne verdifallet.DnB NOR: -3.253 millioner kroner (-3.513 + 260)Skagen: -2.475 millioner kroner (-2.776 + 301) Odin: -1.887 millioner kroner (-1.942 + 55) Storebrand: -842 millioner kroner (-369 - 473) Nordea: -809 millioner kroner (-828 + 19)Holberg: -620 millioner kroner (-562 - 58)Vi ser at DnB NOR-kundene tapte mest i kroner og øre, men her fordeles tapene på 55 aksjefond og nesten 622.000 kundeforhold. Skagen har tre aksjefond. Antall kundeforhold var ved månedsskiftet 276.485, slik at hver personkunde i snitt tapte nesten 9.000 kroner.