Det begynte ganske bra mandag, men det fortsatte på langt nær like bra, og det ble ikke den morsomme uken som det kunne blitt. RSI slo ned igjen og dermed var det duket for ny nedtur. Og den kan fortsette kommende uke.Hovedindeksen falt 6,8 prosent sist uke og indeksen er da ned 22 prosent i år. Så langt i september er hovedindeksen ned 5,4 prosent.Omsetningen var også laber gjennom uken bortsett fra under fallet torsdag da omsetningen smalt opp til nesten 6 milliarder kroner. Det var nok et dårlig tegn.De kristiske nivåene på nedsiden ble brutt. Både 360, 350 og 344-nivået ble brutt. Fall gjennom disse nivåene utløste små salgssignaler og varsler videre fall.
Nå er det også dannet to små formasjoner som varsler økt fare for videre fall kommende uke.Det er utviklet en liten hode-skulder formasjon, der høyre skulder også er en liten dobbel topp. Da halslinjen på 350-nivået ble brutt utløste det et salgssignal med potensial ned mot 320.Den lange fallende trenden i RSI-chartet , med lavere topper i mai 2009 og på tampen av 2010, signaliserer fremdeles også svak utvikling på lengre sikt.Da er det verste som kan skje i ferd med å skje. Brudd ned gjennom 340-nivået kommende uke vil bekrefte videre fall og da åpnes ikke bare for fall til 320, men også videre ned mot 300, 285 og kanskje 265.For å unngå eller utsette et raskt fall videre må hovedindeksen raskt snu opp igjen og etablere seg over 344 og 350. I tillegg må RSI bryte tilbake opp gjennom 50-nivået og topplinjen i den fallende trenden.Teknisk sett er det større fare for videre fall til 320 enn oppgang til 350 igjen.